Menu

Hírek

« vissza « előző hír | következő hír »

Csonka Dávid Ciprián PhD védése

2023. június 5, hétfő

PTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum előadóterem és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Pacsirta u. 1.)

Csonka Dávid Ciprián „A veseartéria és vaszkuláris környezetének komplex hemodinamikai vizsgálata” címűPhD értekezésének nyilvános vitája 2023. június 14-én (szerda) 11.30 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum előadótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Pacsirta u. 1.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Tornóczki Tamás Ph.D egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Balaskó Márta Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Sárszegi Zsolt Ph.D egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Wágner László Ph.D egyetemi docens (SE)

                     Dr. Wagner Zoltán Ph.D főorvos (Pécs)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQzYzZjNWYtYjkxMC00NDhiLWJmNDMtOTc1Yjg2NWQ3YTEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22266ac8e3-6034-4742-b3b4-5cd36496f356%22%7d