Menu

Támogatás

A szakképzési hozzájárulásról a 2003. évi LXXXVI. törvény és végrehajtási rendeletei szólnak.

Szakképzési hozzájárulásra kötelezettek többek között a vállalatok, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.

A Szakképzési hozzájárulás mértéke a Társadalombiztosítási Járulékalap 1,5 %-a.

A Szakképzési hozzájárulás teljesíthető fejlesztési megállapodás keretében. Fejlesztési támogatásként a gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz is átadható. A szakképzési hozzájárulás kötelezettség teljesítésének módját a hozzájárulásra kötelezett választja meg.

Felsőoktatási intézmény számára nyújtott fejlesztési támogatás a bruttó kötelezettség 30%-a lehet, mely kizárólag gyakorlatigényes alapképzési szak támogatására adható. Karunk mindhárom képzése (általános orvos-, fogorvos- és gyógyszerész-képzés) megfelel a törvényi előírásoknak, így szakképzési hozzájárulást fogadhatunk.

A fejlesztési megállapodás alapján a június 30-ig megfizetett szakképzési hozzájárulás az elsőfélévi, a december 31-ig megfizetett szakképzési hozzájárulás pedig a második félévi hozzájárulás-fizetési kötelezettség teljesítésébe vehetőfigyelembe.

Karunk örömmel fogadja a szakképzési hozzájárulásokat, az aktuális jogszabályoknak megfelelőfejlesztési megállapodások előkészítésével segítve azok adminisztrációját.
 

  • Karunk szívesen fogadja támogatását  Innovációs hozzájárulás címén

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény rendelkezik az innovációs járulékról.

Innovációs járulékfizetési kötelezettség terheli a közép- és nagyvállalkozásokat.

A járulékszámítás alapja a nettó korrigált árbevétel, mértéke pedig 0,3 %.

A járulék-kötelezettséget az előlegfizetés rendszerében kell teljesíteni.A járulékelőleg befizetése negyedévenként történik.

A bruttó járulék csökkenthetőa költségvetési gazdálkodási rendszerben működőszervezetektől megrendelt kutatási-fejlesztési tevékenységköltségével. Ilyen szervezetnek minősül Karunk is.

Karunk számos intézete végezjelenleg is kutatás-fejlesztési tevékenységet partnereink megrendelése alapján.

A további együttműködéshez készséggel állunk szíves rendelkezésükre.
 

  • Aktuális Kari fejlesztési projektjeink, melyhez szívesen fogadjuk támogatásaikat
  • Elméleti Tömb részleges felújítása
  • Új oktatótermek kialakítása
  • Adminisztrációs és tárgyaló helyiségek kialakítása
  • Az Elméleti Tömb gépészeti felújítása
  • Hallgatói Szolgáltató Központ kialakítása