Menu

Dékáni üdvözlet

Sok szeretettel üdvözlöm karunk nevében a honlapunkra látogatókat, köztük is professzori karunk tagjait, kollégáinkat, és nem utolsósorban minden kedves jelenlegi és leendő hallgatónkat!

Karunk a Pécsi Tudományegyetem részeként működik, de önálló orvostudományi egyetemként az ország egyik legnagyobb múltra visszatekintő orvosképző intézménye, legújabb kori története a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemig nyúlik vissza.

Az orvosképzés Pécsett 1367-ben, a pécsi egyetem alapításával kezdődött. Bár a történelem viharai az egyetemi szintű képzést átmenetileg szüneteltették, a feltárt adatok alapján a szünetelés évei alatt is folyamatosan jelen volt Pécsett a felsőfokú egészségügyi képzés. Az egyetemi szintű orvosképzés újjáéledése szorosan kapcsolódik a trianoni eseményekhez. Ennek hatására költözött Pécsre 1923-ban - rövid budapesti kitérő után - az 1912-ben alapított pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem. Megtelepedésünk után csakhamar elindult az orvosképzés, ami 1951 után az önálló Pécsi Orvostudományi Egyetemen folytatódott. 2000 óta a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karaként folytatjuk tevékenységünket.

Pécs városa a Dél-dunántúli régió központja. Közel 160.000 lakójával, csodás értékeivel, műemlékeivel, egyedülálló kulturális központi szerepével, a városlakók fejleszteni akaró lokálpatriotizmusával, valamint határon túlnyúló vonzásával az ország egyik leghangulatosabb, legélhetőbb települése. Karunk a Dunántúl egyetlen orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzéssel foglalkozó intézménye, a kiemelkedő magyarországi orvosi iskolák egyike, ahol magyarul, angolul és németül tanítjuk az orvostudományt. Emberfőink mindig különleges felkészültségűek voltak, és  erősen kötődtek intézményünkhöz is. Sokan közülük a magyar orvosképzés és az orvostudomány meghatározó személyiségeivé váltak.

Az utóbbi évtizedekben karunk hatalmas változásokon ment át, fejlődése az elmúlt időszakban is töretlen maradt. A jelenünkben is van mire büszkéknek lennünk. Hallgatói létszámunk erőteljesen emelkedett, ma már több, mint hatvan országból érkeznek hozzánk a tanulni vágyók. Megkezdődött az infrastruktúra régóta időszerű megújulása a Janus Pannonius Klinikai Tömb rekonstrukciójával, továbbá a karunkhoz is szorosan kapcsolódó Szentágothai János Kutatóközpont megépítésével. Sok esetben önerőből is sikerült élen járó fejlesztéseket megvalósítanunk, amire a MediSkillsLab létrehozása az egyik legszebb példa. A folyamat itt nem áll meg, hiszen az egyetem a Modern Városok Program részeként az egyesülés óta a legnagyobb fejlesztési források várományosa, amik az orvoskar számára is egyedülálló esélyt jelentenek a fejlődésre.

A legnagyobb lehetőség is annyit ér, amennyire azzal élni tudunk - így a munka oroszlánrésze csak most kezdődik. A legjobbat kell kihoznunk magunkból, hogy az előttünk álló években minél sikeresebben és hatékonyabban tudjuk kiaknázni ezeket a forrásokat. Nem túlzás azt állítani, hogy az orvoskar jövője múlik a közös munkán, azon, hogy sikeresen vegyük az akadályokat. Ehhez minden kolléga, minden itt dolgozó erőfeszítésére szükség van. Célunk pedig nem kevesebb, mint ezt a kiválóságot továbbvinni és úgy fejleszteni, hogy az szolgáljon másoknak is mérceként.

Dékánként minden erőmmel azon leszek, hogy a karon támogassam és erősítsem a közösségi szellemet, az alkotó közösség szerepét az oktatás, a kutatás és a napi szintű munka területén egyaránt. Kiváló emberfőink jelentik azt a hatalmas potenciált, amivel a kar a fejlődés motorja lehet nemcsak az egyetem, hanem az egész régió számára. Ezt a kiválóságot kell közös munkával minden eddiginél magasabb szintre emelnünk, hogy a fejlődésből mindenki részesüljön. A kar az, és azzá válik, amivé közösen tesszük.

Karunk megalapítása óta az oktatás és a kutatás minőségére helyezzük a hangsúlyt mindenekelőtt.  Orvostudományi és fogorvostudományi képzéseink a legmagasabb színvonalúak mindenféle összehasonlításban, és ennél kevesebbel nem érhetjük be. 

A gyógyító munka az egyik legszebb hivatás. Jól felkészített hallgatóink diplomáját a világ számos országában megbecsülik, előttük a lehetőségek csodálatos tárháza nyílik meg. A mi feladatunk és küldetésünk ezeknek a lehetőségeknek a megteremtése.

 

Szívélyes üdvözlettel:

Dr. Nyitrai Miklós

dékán