Menu

Események

« vissza az eseményekhez  

2021. május 7, péntek

08:30 - 09:30

Szabó István PhD komplex vizsgája

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)

Szabó István Oktatásszervezés és minőségirányítás kapcsolata” valamint „Hallgatói stresszkezelés a felsőoktatásban, burnout és lemorzsolódás PhD – komplex vizsgája 2021. május 7-én (péntek) 8:30 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti út 12.).

 A komplex vizsgabizottság összetétele:

elnök: Dr. Kiss István egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Pohárnok Melinda egyetemi adjunktus (PTE BTK)

Dr. Tisljár-Szabó Eszter egyetemi adjunktus (DE)

 

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTczMTBhMzAtZDVjNy00MzllLWJhNWMtNzI2MTg3ODQ5OWYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2234a39fe6-f449-4d4e-b3ee-1262f290c53f%22%7d