Menu

Események

« vissza az eseményekhez  

2021. május 7, péntek

10:00 - 13:00

Lajtai Anikó PhD védése

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)

Lajtai Anikó „A kábítószertrendek változásának kihívásai a klinikai toxikológiában” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. május 7-én (péntek) 10 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételévvel (TEAMS) (Pécs, Szigeti út 12.).

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Pintér Erika D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Almási Attila Ph.D egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)

            Dr. László Kristóf Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Hidvégi Előd Ph.D osztályvezető (Budapest)

                      Dr. Institóris László Ph.D egyetemi docens (SzTE)

 

Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM4M2M1NzEtOWUyYi00YzRhLThhMDUtNDZiNzJlZTM5Yjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22275f8e68-c7b3-4f64-9e75-55f3c8981d7f%22%7d

 

 

Letölthető dokumentum(ok)

Tézisfüzet
Thesis