Menu

Események

« vissza az eseményekhez  

2021. április 15, csütörtök

10:00 - 12:00

Dr.Moezzi Mehdi PhD védése

PTE ÁOKBiofizikai Intézet tanárcsterem Pécs, Szigeti u. 12.

Dr. Moezzi Mehdi „Influence of oxidative injury and monitoring of blood plasma by Differential Scanning Calorimetry on patients with psoriasis” című PhD értekezésének 2021. április 15-én (csütörtök) 10:00 órakor a PTE ÁOK Biofizikai Intézetének tanácstermében (Pécs, Szigeti u. 12.) tartandó nyilvános vitája.

A Bizottság összetétele:

elnök:

Dr. Helyes Zsuzsanna D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:

Dr. Alizadeh Hussain Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

Dr. Könczöl Franciska Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek:

Dr. Telegdy Enikő Ph.D osztályvezető főorvos (Szombathely)

Dr. Regdon Géza Ph.D egyetemi docens (SzTE)

 

Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2U4MDhmYzYtZjUwMy00NzQ1LTkxMGEtZTNkODQ0YTJjNDA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22e4433fc4-302e-4462-b7d9-124168740f9e%22%7d

Letölthető dokumentum(ok)

tézisfüzet
Thesis