Menu

Események

« vissza az eseményekhez  

2021. február 25, csütörtök

13:00 - 15:00

Dr. Loibl Csaba PhD védése

PTE ÁOK Dékáni Tanácsterem (TEAMS) (Pécs, Szigeti út 12.)

Dr. Loibl Csaba "Konvencionálisan használt, és új típusú gyulladásos markerek vizsgálata politraumatizált és égett betegekben” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. február 25-én (csütörtök) 13 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékáni Tanácstermében infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Helyes Zsuzsanna D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Illényi László Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

    Dr. Szanyi István Ph.D egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Darvas Katalin Ph.D egyetemi tanár (SE)

                     Dr. Molnár Csilla Ph.D egyetemi docens (DE)

 

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0eecc95461444c24946a58d7ca52a821%40thread.tacv2/1613130471501?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

 

Letölthető dokumentum(ok)

Tézisfüzet
Thesis